Image
Krave med hvidsøm og syet knipling. Greve museum
Hvidsøm

Hvidsøm (ca. 1820-40) er den tredjeældste af hedebosyningerne og blev også kaldt maskesyning, ganske enkelt fordi syningen i høj grad består af maskesting. Maskesting kaldes i dag for kædesting, og da der findes mange forskellige syninger med maskesting/kædesting, er man med tiden gået over til betegnelsen hvidsøm.

Hvidsøm var førhen den samlende betegnelse for alle typer hvidt broderi, men med tiden har det ændret sig, så hvidsøm er blevet navnet på en bestemt form for hedebosyning, og hvide syninger er blevet den samlende betegnelse for hvidt broderi.

Image
Image
Pyntehåndklæde i hvidsøm, Haandarbejdets fremmes studiesamling

Hvidsøm blev syet delvist efter en tegning på stoffet, altså et mønster uafhængigt af stoffets tråde – modsat dragværk, rudesyning og tællesyning. Således er hvidsøm den første af hedebosyningerne, der består både af frit broderi og talt broderi. Fordi der indgår frit broderi i syningen, nød den stor anseelse i eftertiden, især i 1900-tallets første kvartal, hvor hvidsøms kunstneriske udtryk og tidens smag gik op i en højere enhed. Hvidsøm var, beskrevet med Selskabet for Hedebosyningens Fremmes ord, “[...] den mest Yndefulde af Hedens hvide Syninger”1

Tegningerne, der dannede blade og blomster, blev først påtegnet stoffet, med “[...] en tilspidset Svovlstik eller anden lille Træpind dyppet i Blånelse”2. Herefter blev stilkene og blomsternes konturer syet med kædesting og udfyldt med fladsyning. I midten af blomsterne, der ofte var tegningens centrale motiv, syede man klare grunde omkranset med kædesting. Man lavede grundene ved at trække tråde ud af stoffet, så der stod et såkaldt net tilbage. Omkring nettets tråde blev der syet på forskellige måder. Det kunne være kastning på lige eller på skrå, det kunne være skrå korssting på den ene led eller begge leder, og det kunne være små stoppegrunde. Udover klare grunde består hvidsøm af kædesting, fladsyning, tungesting og heksesting. Da hedebosyningerne vandt frem igen i begyndelsen af 1900-tallet, blev hvidsøm også forsøgt syet, men “[...] desværre i Reglen i en noget forgrovet Form, der ikke helt kan maale sig med de gamle Broderier”, iflg. forfatteren til opslaget om hvidsøm i Berlingske Haandarbejdsbog.

Hvidsøm blev tegnet i brede borter, der blev afgrænset af smalle borter, og syedes for enderne af eller midt på håndklæder og stolpestykker, for enderne af knæduge, samt på pudevår, skjortekraver og særke. Hvidsøm syedes på hvidt hørlærred med hørtråd. Fladsyningen blev indimellem syet med bomuld, hvilket 1940’ernes forfatter til opslaget i Berlingske Haandarbejdsbog ikke brød sig om. Hun foreslår i stedet, at man syer fladsyningen med farvet tråd, da farverne i bomuld står smukkere end hvid. Det er et lidt overraskende forslag, da det vil give et helt andet udtryk end de hvide syningers oprindelige, men omvendt et fint eksempel på at tiderne og moden altid skifter – og at broderi er og var et håndværk i evig bevægelse.

Image
Hvidsøm fra 1822. Haandarbejdets Fremmes studiesamling
Image
1. Hvidsømsgrund
Image
2. Hvidsømsgrund
Image
3. Hvidsømsgrund
Image
4. Hvidsømsgrund
Image
5. Hvidsømsgrund
Image
Tungestingsblad
Image
1. Fladsyningsblad
Image
2. Fladsyningsblad
Image
3. Fladsyningsblad

Hvidsøm skal broderes på hørstof med hørtråd. Teknikken udføres ved at man først overfører mønstret til stoffet.

 1. De steder hvor der skal broderes grunde laver man en fin rining med en kulørt tråd igennem stoffet, så man kan se området på bagsiden af stoffet. Det er nemlig til bagsiden, at alle tråde skal trækkes ud. Der trækkes tråde ud på begge leder, f.eks. en ud - to stå og man begynder midt i figuren.
 2. Det er en fordel under dette arbejde at have stoffet spændt ud i en rund syramme. De løse ender ries ned på bagsiden af stoffet.
 3. Nu kan mønstersyningen begynde og der findes mange forskellige mønstre.
 4. Her vises en krydsgrund. 
 5. Grundene er kantet med kædesting ofte i flere rækker uden på hinanden.
 6. Blade kan også være syet med tungesting.
 7. Blomster og blade er syet med fladsyning. Disse blade er ofte syet i flere rækker uden på hinanden. Man syr først midten af bladet, nedefra og op mod spidsen.
 8. Den næste række begyndes i toppen af bladet, hvor man kommer op med sin tråd i yderkanten og stikker ned lige i kanten af den først syede midte.
 9. På den måde får man den skarpeste rille imellem de to syninger (se tegning)
Litteraturhenvisninger
 1. Berlingske håndarbejdsbog bind 2 s 67. Berlingske Forlag, år 1950, Margrete Drejer.
 2. Samplers and Stitchers, a handbook af the embroiderer´s art; Archibald,
 3. Bondesyninger på lærred 2. Gudrund Andresen
Kilder
 • Elna Mygdal.Tidsskrift for Industri “Om Hedebosyning. Foredrag holdt den 26. marts 1909 i Selskabet for Hedebosyningens Fremme”. Nielsen; Lydiche, København, 1909.
 • 2  Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 12. København, 1922.

Sprog

DK
Hvidsøm