Fladsyning bruges alene eller som en udfyldningsteknik sammen med andre sting. Det kan syes både efter en tegning, altså syes frit, eller over talte tråde. Fladsyning er, som navnet også angiver, en god teknik til at sy en flade med, da det giver et fladt, jævnt og dækkende broderi.
Både når det syes efter tråde og frit skal stingene ligge så tæt, at de dækker stoffet – på begge sider. Stingenes længde bestemmes af tegningens/figurens form, idet man syer fra kant til kant. Hvis figuren er for bred, opdeles den i mindre dele – fx den ene side af et blad og så den anden side. Med en for bred figur menes, at man altid må vurdere, hvad broderiet skal bruges til. Bliver stingene for lange, vil de ikke lægge sig smukt, men i stedet falde ud til siderne og blive løse. De vil også let kunne trækkes ud, så de knækker eller trækker broderiet sammen. Man kan både sy mod højre og mod venstre, men da broderitråd ofte er højresnoet, kan man med fordel lægge tråden mod højre for at bevare dens snoning. Det holder tråden stram, og hvert sting vil træde tydeligere frem.

Image

Hvis man ønsker en kontur omkring sit fladsyningsbroderi, kan man fx bruge kontursting eller fladstingskontur. Fladstingskontur er brede kontursting. De syes på samme måde som kontursting, men i stedet for at stikke tilbage til der, hvor sidste sting sluttede (altså på linje), stikker man i stedet op en smule til højre eller venstre for linjen. Dette giver en lidt bredere og fladere kontur.

Image
fladsyning i Hvidsømsbroderi
Image
1.fladsyningsblad
Image
2. fladsyningsblad
Image
3. fladsyningsblad
Image
4. fladsyningsblad
Image
1.fladsyning
Image
2. Fladsyning
Image
3.blomst med fire fladsyningsblade
Vejledning 2

3. Stingene syes i samme retning gennem hver del af en figur. Fx en blomst med fire kronblade, hvert blad i blomsten er syet på sammen måde men fordi bladene vender hver deres retning, fanger lyset flere vinkler, hvilket altid klæder et broderi.

Kategori
Reference

Sprog

DK
Fladsyning
GB
Satin stitch