Kategorier

Broderihåndbogen er opdelt i fem kategorier med henblik på at give dig nogle rettesnore udi et omfangsrigt håndværk. Broderi dækker over både det meget enkle og det meget komplicerede; det kan være groft, fint, farverigt, kostbart, en reparation, en dekoration, og kategorierne er derfor ikke tænkt som lukkede kasser – tværtimod. Grunden til, at broderi er så omfangsrigt, er netop fordi, det er et levende håndværk. Inspirationer og teknikker er blevet lånt, delt og ændret ustandseligt.

Under Grundsting kan du finde en vejledende gennemgang af de enkelte sting, et ad gangen. Her er stingene blevet isoleret med henblik på at lære at sy det enkelte sting. I kategorien Broderiteknik bliver der sat navn, periode og billeder på, hvordan stingene er blevet brugt i forskellige sammenhænge gennem historien. En broderiteknik er en samlet pakke; et eller flere grundsting, en motivverden og ofte nogle bestemte materialer, der tilsammen skaber en genkendelig teknik. En broderiteknik kan sagtens have været på mode i flere tidsperioder eller gennem mange hundrede år – i så fald har vi lavet nogle nedslag, vi mener er særligt karakteristiske.

I Materialer beskrives de forskellige materialer, der har været de mest gængse i forskellige perioder, deres egenskaber og mangler - og hertil enkle tips til vedligeholdelse og reparation. Værktøj er på samme måde en praktisk gennemgang af de værktøjer og redskaber, der tidligere blev brugt og stadig bruges til at sy de forskellige sting og teknikker.

I den sidste kategori Historiske artikler tager vi endnu et skridt tilbage og sætter broderiteknikkerne ind i en større historisk sammenhæng. Det kan være historier om en enkelt person, en forening eller om en større bevægelse, der på hver sin måde har haft betydning for broderiets historie gennem de sidste århundreder.