Image
Herren er min hyrde tegnet af H.G.Skovgaard
Assisibroderi

Assisi-broderiet kan dateres tilbage til det 12. århundrede. Det blev især brugt på kirkelige tekstiler (det var ikke kun denne broderiteknik, men stort set alt broderi, der på dette tidspunkt var forbeholdt kirken). Netop derfor er det ikke usandsynligt, at navnet er opstået på grund af Frans af Assisi, der levede i byen på samme tid og var en betydelig kirkelig personlighed, der siden blev helgenkåret. Frans af Assisi (1182-1226) er grundlæggeren af Franciskanerordenen og betragtes som en nytænker. Hans tro førte ham til at gå i dialog med og til at have forståelse for muslimer i en tid, hvor resten af Europa førte korstog mod dem. Han plejede de spedalske og betragtede mennesker, natur og dyr som ligeværdige. Det var radikale tanker på daværende tidspunkt, men hans samtid fandt dem ikke forkastelige, for bare to år efter hans død blev han helgenkåret.

Image
Image
Tegning af de oprindelige Assisimotiver

Teknikken består af korssting og Holbeinsting og er karakteriseret ved, at det er baggrunden uden om motivet, der udfyldt med broderi, og selve motivet står tilbage i det hvide hørstof.

Broderiet syes på hvidt hørlærred. Man broderer først konturen af motiverne med Holbeinsting eller dobbelte forsting i en mørk farve, oprindelig brun, blå eller sort. Baggrunden uden om motiverne fyldes ud med korssting i en farve, oprindeligt gul, grøn, blå og rød.

Image
Alterdugsbort tegnet i 1926 af Hans Georg Skovgaard, til Selskabet for Kirkelig Kunst. Borten er udført i Assisibroderi.
Image
Bagsiden af Assisibroderiet på alterdugsborten "Herren er min hyrde".
Litteraturhenvisninger
  1. Assisi Broderi, Anker Broderibog nr. 518 (hæfte), Clark & Co., Paisley, Scotland
  2. Mary Thomas's Embroidery Book, Mary Thomas, Gramercy Publishing Company, 1936
  3. Berlingske Haandarbejdsbog, bind 1, Berlinske Forlag, 1950 

Sprog

DK
Assisibroderi
ES
Bordados Asissi
FR
La broderie du Punto Assisi
GB
Assisi embroidery