Preview Broderisakse
Saks

Saksen er et vigtigt redskab. Køb én god saks, og pas på den. Det kan ikke betale sig at købe en dårlig saks, det bliver kun til ærgrelser. Det er vigtigt, at den kan klippe helt ude i spidsen, og at den passer til lige præcis din hånd.

Der findes sakse til forskellige formål. Skræddersaksen er stor med et langt og skarpt skær. Papirsaksen er lang og spids, børnesaksen er rund i spidsen, og broderesaksen bruges til at klippe tråd over. Der findes krumme sakse, sakse med korte skær, operationssakse, neglesakse, og sådan kan man blive ved.

Preview Sakse

I Berlingske Haandarbejdsbog, bind 3, side 129, findes denne grundige beskrivelse af, hvad en saks er. Sproget er lidt gammeldages, men meget præcist.

"En saks er en forening af to knive i eet redskab. Knivene bevæger sig om et fælles aksepunkt, hvorved de udøver et vist tryk mod hinanden. Knivenes skarpe sider må på den veldannede saks i hvert enkelt øjeblik kun mødes på et eneste punkt, nemlig krydsningspunktet, hvor skæringen af tråden foregår i det givne sekund. For at en saks skal kunne fungere på denne måde, må de to blade være svagt krummede imod hinanden. Er nemlig knivfladerne, som glider mod hinanden, plane, vil saksen ikke overskære stoffet, men bøje det ind over der ene blad, mens det andet blad glider langs med stoffet. En saks, som arbejder sådan, siges ”at savle”.

Image
Spænding i et sakseskær. Foto Jesper Egholm

Større sakse, f.eks. skræddersakse, opnår krumningen under smedningen, mens bladene på små sakse, f.eks. broderesakse, slibes krumme. Når en saks er lukket, skal dens to spidser mødes i en vis spænding, og det skal være muligt at kikke ind mellem de to blade, som tilsammen danner en lang, ganske smal ellipse. Det er det præcisionsarbejde, der kræves ved fremstilling af en god saks, som i forbindelse med jernets kvalitet, gør at den bliver relativ dyr. Små billige broderesakse støbes og hærdes, men de er ikke gode - de gaber bl.a. hurtigt - og deres slibning er tit ringe. Her, som overalt, kræves et godt værktøj til godt arbejde. Jo sværere det stof er, en saks skal klippe, desto mindre må den vinkel gøres, hvori saksens kæber møder hinanden. Skræddersaksen er af hensyn hertil helt anderledes formet end f.eks. papirsaksen. Skræddersaksens kæber er korte, mens håndgrebene i forhold hertil er lange; på papirsaksen er det omvendt. En skræddersaks har, for at personens arbejdseffekt skal øges, foruden et øje beregnet til tommelfingeren det andet øje beregnet til to fingre."

Image
Kategori
Reference
Forfatter
Litteraturhenvisninger
  1. Berlingske Haandarbejdsbog, bind 3 s. 129, 1950

Sprog

DK
Saks
DE
Schere
ES
Tijeras
FI
Sakset
FR
Ciseaux
GB
Scissors
IS
Skæri
NO
Saks
SE
Sax