Blonde

En blonde er en maskinfremstillet knipling. Når en knipling er kniplet eller syet i hånden, hedder den som udgangspunkt en knipling. Forvirringen kan opstå, da der på engelsk findes den samlende betegnelse lace for både knipling og blonder. Modsat på engelsk referer vi på dansk mere specifikt til forskellige kniplinger alt efter, hvordan de er fremstillet. Vi skelner mellem syede og broderede kniplinger, som fx dragværk/udtrækssyning og reticella, og kniplede kniplinger – som vi herhjemme kender som fx tønderkniplinger. For at gøre forvirringen komplet blev der i England omkring 1820-30 fremstillet en silkeknipling, der blev kendt som blonde, altså blond, der refererede til kniplingens farve, da den var kniplet i naturfarvet silke.1

Image
Image
Blonde fra Victoria & Albert museum London

Kniplinger var det ypperste inden for moden gennem mange hundrede år. Der opstod en kæmpe industri, og da kniplinger var meget værdifulde, var de den absolutte luksusvare. Derfor findes der naturligvis uendelige imitationer og variationer i både mønstre, materialer og teknikker – for, som med al mode, bliver kniplingen et statussymbol og dermed altafgørende for ens placering i det sociale hierarki. Da man i begyndelsen af 1800-tallet under den industrielle revolution opfandt maskiner, der kunne lave kniplinger, var det “to cheapen the cost of lace production in order to obtain a large quantity of the fabric for a small amount of labour.” 2 Det lykkedes teknisk, og de mange tekstilmaskiner fik stor betydning for, hvordan tekstiler blev og bliver produceret. I dag er vi mere vant til maskinfremstillede blonder og ser sjældent håndkniplinger og syede kniplinger.

En blonde kan være utrolig lig med en syet knipling, og der findes også eksempler på, at man blandede teknikkerne, så man fx håndsyede mønstrene på en maskinlavet grund. Ordet blonde beskriver ikke det æstetiske udtryk, men måden hvorpå den er fremstillet. Det kan være svært at skelne mellem en knipling og en blonde – her kan man finde mere information i den opgivne litteratur.

Kategori
Reference
Forfatter
Litteraturhenvisninger
  • Farrell, Jeremy. Identifying Handmade and Machine Lace, 2007,
    Nottingham. S. 19.
  • Rosetta, Vittoria. Leavers Lace, American Lace Manufacturers Association Inc., Rhode Island, 1949.

Sprog

DK
Blonde
GB
Lace